אשמה

אנשים אינם נגדך.... הם פשוט בעד עצמם!!!

אשמה – הינה רגש מחליש

האשמה – היא משא אותו אני נושא מאמש

אשמה הינה מרכיב המתקיים בחיי כל אחד בעולמנו.

בדברי אני מבקשת להפריד ולהתייחס לאשמה בשני רבדים, שהמשותף בניהם הינו תקיעות בעבר והחלשת האדם, תחושות נלוות של כעס, קורבנות, רחמים עצמיים, הענשה,

ועד ל.... דיכאון

הרובד הפנימי – הדו שיח הפנימי שבנו, הבוחן את בחירותינו, התנהלותנו והתנהגותנו בהתאם לערכינו , עקרונותינו ואמונותינו .

מדובר במצב בו חש האדם בקונפליקט פנימי על מעשה שעשה ושמאמין כי לא היה צריך לעשותו, או לחלופין כאשר היה צריך היה לעשות מעשה ולא עשה, כמו .... פגיעה באדם אחר, או השבה ברע תחת טובה, או כשאני יודעים שפעולה שנקיים תוביל אותנו לטוב יותר ולא עשינו כי אז נחווה אשמה על אי עשייתנו – אשמה כזו יש בה את הכוח להפחית את סיכויי הנשנות של אותו מעשה – כאן תתקיים למידה מהחוויה, אך היא גם עשויה להיות מסע התייסרות וייסורים של האדם אם נטייתו בהענשה

למידה – הינה המרכיב המשחרר מנטילת האשמה להמשך מסע חיינו !!!

אם נהיה מנאמנים ללמוד את שהחוויה מביאה – כי אז נשחרר את המשך גלגולה של האשמה כמשא המקבע ומשפיע על המשך בחירותינו והתנהלותנו ו"תוקע" אותנו בעבר

הרובד החיצוני – מתייחס לכל מה שמגיע ומופנה אלינו וכלפינו כ"אצבע מאשימה" מהסביבה, הורים, בני-זוג, ילדים, חברים, מעסיקים, פוליטיקאים ו.......

בין אם האשמה מפנת כמניפולציה להחלשה ושליטה, ובין אם האשמה מפנת מיתוך כוונה לערער את דרכנו, בחירותנו, עשייתנו ו... כי אלה אינם עולים בקנה אחד עם ראייתו או תפיסתו של האחר – אשמה זו אינה שלנו באמת – היא אינה מנוגדת או בסטירה לערכינו ואמונותינו

אשמה זו אין לה מקום בנו ומהווה נטל זר המתווסף למשא האשמות והתחושות של הכול "נגדנו" המתלוות ושאנו נושאים עימנו

כאשר אצבע מופנית אלינו מהסביבה – בטרם נאפשר לדברים שמגיעים איתה להיכנס ולחלחל בתוכנו עד לנקודה בו נחוש אשמה לנושא, נזכיר לעצמנו בזמן אמת ש........

האדם אינו נגדי

הוא פשוט בעד עצמו !!!!

ותפקידי אני כעת הוא..... להיות בעד עצמי – כך יתאפשר לי לבחון את הדברים הנאמרים באופן שלא אטול את האשמה עלי ב "אופן עיוור" כך במקום להיות נשלט אני הופך לשולט

למידה, והפנמה שדברים אינם נאמרים נגדנו כי בעד דוברם נאמרים

די באלה ע"מ שנשחרר את שאינו משרת אותנו – אשמה

נשחרר כעסים, תחושות של קורבנות ורחמים עצמיים ו.....

כך נחייה ביותר שלמות וקבלה עצמית

כך נשלוט בחיינו במקום להיות נשלטים

לחיים שלווים ושמחים !!!!!!!!!!