Portfolio Category: דימיון מודרך מדיטציה

”מדיטציה היא הטבע שלכם”

"מדיטציה היא הטבע שלכם" (אושו) מדיטציה הינה מסע ... הדרך חזרה אל לב הטבע שלנו – הביתה. אושו נשאל מהי מדיטציה? האם היא מאמץ שעלינו לעשות? האם מדיטציה היא דבר שהשכל יכול להשיגו? – לא משיב אושו. דברים שהשכל יכול להשיג ולעשות אינם מדיטציה, מדיטציה היא משהוא שמעבר לשכל, ולכן, במצב מדיטציה השכל חסר אונים…
Read more