רפואה משלימה לחולי סרטן

מחקרים /רפואה משלימה לחולי סרטן

White J. Kinney ME, Savik K, Gau JB, Wilcox C, Lerner I

אוניברסיטת מינפוליס – ארה"ב

יותר ויתר משתמשים בתרפיות המשלימות על מנת להקטין את התופעות לוואי של טיפול בסרטן, ללא הוכחת יעילותן. במחקר שנעשה על ידי המחברים, בדקו את השפעתם של המסג' התרפויטי (מ.ת.) ושל המגע המרפא (מ.מ.) בהשוואה לנוכחות בלבד או לטיפול סטנדרטי, על הקטנת תופעות לוואי ב-230 חולים.

המסג התרפויטי (מ.ת.) והמגע המרפא (מ.מ.) הורידו את הלחץ דם, את קצב הנשימה ואת קצב הלב. שניהם גם הורידו את העיפות שאת הבעית מצב רוח הכללי.עוצמת הכאבים ירדה אחרי (מ.ת.) ו(מ.מ.)במשך 4 השבועות של טיפול במסז תרפויטי, ישתמשו בפחות תרופות אנטי-דלקתיות.לא היו השפעות על בחילות. הנוכחות הקטינה את קצב הנשימה ואת קצב הלב אבל, לא הייתה שונה מטיפול סטנדרטי בהשפעתה על כאב, בחילה, מצבי רוח, חרדה או עייפות. המסג התרפויטי והמגע המרפא היו יותר יעלים מהנוכחות בלבד או מהטיפול הסטנדרטי בהורדת כאב, הפרעה במצב הרוח ועייפות אצל החולים שקבלו טיפול כימותרפיה לסרטן.