קורסים אורחים

סמינר "קוד-למוריה" שלבIהסתיים בהצלחה מדהימה!
כולנו חווינו סוף שבוע מאיר ומעיר, מרחיב ומעצים, טעים ומחבק באהבה גדולה. סמינר זה היה הינו הראשון שמתקיים בארץ ע"י מי שהוסמך להוביל להעביר ולהעיר מחדש את הידע העתיק "קוד למוריה", ידע ראשוני המקודד בכל אחד ואחת מאיתנו, וכעת הזמן להעירו מחדש.
יודעת שכל אחד ואחת ממשתתפים וביניהם אני לקחנו להמשך דרכנו הן בעבורנו ובעבור המשך התפתחותנו, והן בעבור ולטובת מטופלינו. בעוד כ-8 חודשים יגיעו מרקוס וסילוואן לסבב נוסף בארץ,הם יעבירו את חלקו השני של "קוד למוריה" למשתתפי סמינר זה, ויאפשרו קיומו של מחזור נוסף של השלב הראשון לכל אלה שביקשו והרגישו להשתתף ומועד זה לא תאם להם.

תודה גדולה לאפשרות שניתנה ואפשרה את שהיה לקרות