מספרים עלינו

דינה, ברצוני להודות לך בשם הנהלת ביה"ס ובשם האחיות המוסמכות שלמדו בקורס רפואה אינטגרטיבית, על תרומתך לקידום והבנת חשיבות הנושא.

בשיחת משוב שהתקיימה עם האחיות שלמדו את בקורס זכתה הוראתך להערכה רבה.

תודה על היענותך, השקעתך ותרומתך הרבה בהכשרת האחים והאחיות שלמדו בקורס.

בתקווה להמשך שיתוף פעולה.

שוש קלישק,

ס. מנהלת ביה"ס האקדמי לאחיות ת"א

Thank you