מדיטציה ה- ”מלאך-השומר” לשחרור

בואו נמצא את מקומנו, את הפינה השקטה בבית או בחיק-הטבע

בואו נמצא את התנוחה הנוחה

נעצום עיניים ו....... ננשום נשימות איטיות ו...עמוקות

בואו נמצא את השקט ונתכנס לתוך השלווה........................................

נדמיין שברגע זה מגיע מלאך ומתיישב לידינו

ש ק ט................. ו ר ו ג ע.................... הם כל תחושתנו

נציף ונעלה חוויה או נושא שהינם מקור ל- פחד – דאגה – עצב...

נחשוב על הנושא, נתמקד בו....... נפתח את הלב..........

נשים את ידינו בעמדת נתינה

נדמיין...........................

שאנו מציגים ל"מלאך-השומר"שלנו את משאנו הכבד (פחד, דאגה, כאב, עצב....)

והוא, ה"מלאך-השומר"לוקח ומשחרר אותנו ממשא זה

עכשיו נדמיין..............................

את הדברים היפים והטובים שאנו שואפים לקבל, לחוות

נדמיין.............

אירוע..חוויה...מפגש מהנים שקרו לנו במהלך החיים – רגע של שמחה....מפגש עם חבר..

....רגש של א ה ב ה.........

נחוש את ידינו מתמלאות ב........................

כלהיופי..... הרגש....... מגע המפגש............האהבה

ואיךכל רגשות ~ תחושות אלה מקבל צורה..... של תכשיט – אבן יקרה........ אוצר

נפנה את ידינו האוחזות ב"אוצר" אל ליבנו

ה-לב הוא קופסת אוצרותיו

ה-לב הוא המקור להתבוננות בכל היופי הקיים בתוכנו וסביבנו

נניח את אוצרנו החדש בליבנו

נניח את אוצרנו החדש ליד אוצרות אחרים שגילינו... מצאנו... קיבלנו

ונתבונן בכל היופי ~ הטוב ~ והאהבה שכבר נמצאים ומעוגנים בליבנו

ננשום נשימות עמוקות ונמלא את נשמתנו בכל היופי הטוב והאהבה.

נישא תפילה ונאחל שנחיה את חיינו באהבה ~ אושר ~ ונפסע בדרך האמת.

אמן !!!!!!!!

בברכה,

דינה כספי